Хайрова Ніна Феліксівна

Хайрова Ніна Феліксівна - д.т.н., професор, на посаді професора кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ» працює з 2014 року.
Народилася в 1964 р. У 1987 р. – закінчила Харківський державний університет за фахом «радіофізика та електроніка», має кваліфікацію радіофізика.
2000 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка математичного і лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем» в спеціалізованій раді Харківського державного технічного університету радіоелектроніки, за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
2013 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Лінгвістичні технології ідентифікації знань у слабкоструктурованій текстовій інформації»  в спеціалізованій раді Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю 10.02.21  – структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні науки). 
Стаж педагогічної роботи у вузах більш ніж 20 років.
Викладає лекційні курси: «Математичне моделювання в лінгвістиці», «Інформаційні технології обробки природної мови», «Корпусна лінгвістика», «Основи семантичних технологій. Лінгвістичні і онтологічні моделі», «Алгоритми інтелектуальної обробки даних великого обсягу» та інші. 
Керує науковою роботою аспірантів і магістрантів.
Наукові інтереси: Сomputational Linguistics, NLP, Semantic Web, Sentiment Analysis, Aartificial Intelligence, Text Mining, Web Mining та інші.
Має більш ніж 150 публікацій.