Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 76 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В.

Психологія тимбілдингу

Психологія тимбілдингу : навч. посібник / О. Г. Романовський, В. В. Шаполова, О. В. Квасник, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 92 с. : табл., рис. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Шаполова В. В., Квасник О. В., Гура Т. В.
 

Теоретичні і практичні основи проектування машин безперервного лиття

Журило А. Г. Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило, Ю. В. Моисеев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 174 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Кріогенні енергозберігаючі системи теплозахисту, вакуумування та пристрої

Жунь Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства : учеб. пособие / Г. Г. Жунь ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Водний Спектр Джи-Эм-Пи, 2018. — 396 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Жунь Г. Г.
 

Педагогіка лідерства

Романовский А. Г. Педагогика лидерства : монография / А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Михайличенко В. Є., Грень Л. М.

 


Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні

Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі, М. В. Ведь, І. Ю. Єрмоленко, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 200 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Каракуркчі Г. В., Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю., Сахненко М. Д.
 

Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах

Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016. — 240 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Шульга І. М.
 

Динаміка польоту та управління: 50 років в ХПІ

Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ : монография / Д. В. Бреславский, В. Б. Успенский, А. А. Ларин, С. А. Горелова, В. П. Ольшанский, И. А. Багмут, Ю. А. Кузнецов, С. В. Ольшанский, Ю. М. Андреев, О. К. Морачковский, Ю. А. Плаксий, О. А. Татаринова, А. Д. Асютин, М. В. Некрасова, С. В. Олейник, С. А. Пащенко, К. Ю. Счастливец ; общ. ред. Д. В. Бреславский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — 488 с. : рис. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Бреславський Д. В., Успенський В. Б., Ларін А. О., Горелова С. О., Ольшанський В. П., Багмут І. О., Кузнецов Ю. О., Ольшанський С. В., Андрєєв Ю. М., Морачковський О. К., Плаксій Ю. А., Татаринова О. А., Асютін О. Д., Некрасова М. В., Олійник С. В., Пащенко С. О., Счастливець К. Ю.
 

Збірник задач із програмування

Безменов М. І. Збірник задач із програмування : навч. посібник / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 304 с. : іл. 

​​Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Сторінки