Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 1

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 1 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с. 

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ясницька Н. М., Ахієзер О. Б., Боєва А. А., Геляровська О. А., Зайцев Ю. І.​
 

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 2

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 2 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 244 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ясницька Н. М., Ахієзер О. Б., Боєва А. А., Геляровська О. А., Зайцев Ю. І.​
 

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 3

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 3 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с. 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ясницька Н. М., Ахієзер О. Б., Боєва А. А., Геляровська О. А., Зайцев Ю. І.​
 

Екологічно сталий розвиток міст

Экологически устойчивое развитие городов : учеб. пособие / Н. Н. Самойленко, В. Б. Байрачный, В. П. Шапорев, А. Каклаускас, Е. В. Кофанова ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. — 220 с. : табл., рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
 

Комп'ютерне моделювання електроприводів побутової техніки

Анищенко Н. В. Компьютерное моделирование электроприводов бытовой техники : учеб. пособие / Н. В. Анищенко ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2015. — 88 с. : рис.
 

Математика

Лапузина Е. Н. Математика = Mathematics : учеб. пособие / Е. Н. Лапузина, А. И Лобода ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — 422 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лапузіна О. М., Лобода А. І.
 

Навчальний російсько-англійський математичний словник

Учебный русско-английский математический словарь / Е. Н. Лапузина, А. И Лобода, Ю. А. Романов, Е. А. Романова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. — 184 сЭлектронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

​Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лапузіна О. М., Лобода А. І., Романов Ю. А., Романова О. А.
 

Математика: Геометрія. Елементи комбінаторики. Комплексні числа

Лапузина Е. Н. Математика: Геометрия. Элементы комбинаторики. Комплексные числа : учеб. пособие / Е. Н. Лапузина, А. И. Лобода, Е. А. Романова ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — 216 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лапузіна О. М., Лобода А. І., Романова О. А.
 

Математика для економістів. Ч. 1

Лобода А. И. Математика для экономистов : учеб. пособие для иностр. студ. : в 2 ч. Ч. 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Функции. производные / А. И. Лобода, Е. Н. Лапузина ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лобода А. І., Лапузіна О. М.
 

Математика для економістів. Ч. 2

Лобода А. И. Математика для экономистов : учеб. пособие для иностр. студ. : в 2 ч. Ч. 2. Производные. Исследование функций. Интегралы. Дифференциальные уравнения / А. И. Лобода, Е. Н. Лапузина ; Нац. техн. ун-т. «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 220 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лобода А. І., Лапузіна О. М.
 

Сторінки