Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Початок-плюс

​Начало плюс : учебник русского языка для иностранных стажёров и аспирантов высших учебных заведений Украины / Н. И. Нагайцева, Т. А. Снегурова, Е. А. Кропотова, Г. А. Могучёва, С. П. Алексеенко ; общ. ред. Н. И. Нагайцевой ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. — 3-е изд, испр. и доп. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 478 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Нагайцева Н. І., Снігурова Т. О., Кропотова О. О., Могучева Г. О., Олексієнко С. П.
 

Початок. Елементарний курс

Начало. Элементарный курс : учебник русского языка для студентов-иностранцев / Н. И. Нагайцева, Т. А. Снегурова, Е. А. Кропотова, С. П. Алексеенко, Г. А. Могучёва ; общ. ред. Н. И. Нагайцевой ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. — 3-е изд, испр и доп. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 510 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Нагайцева Н. І., Снігурова Т. О., Кропотова О. О., Олексієнко С. П., Могучева Г. О.
 

Початок. Вступний курс

Нагайцева Н. И. Начало. Вводный курс : учебник по русcкому языку для студентов-иностранцев / Н. И. Нагайцева, Е. А. Кропотова. — 3-е изд., испр. и доп. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 314 с. — Электронный аналог печатного издания 2010 года в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів і перелік їх публікацій: 
Нагайцева Н. І., Кропотова О. О.
 

Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки

Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки : навч.-метод. посібник для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, М. М. Гуревичов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 68 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Техніка адміністративної діяльності

Романовський О. Г. Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Є. В. Воробйова, Т. О. Солодовник ; ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2016. — 120 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів і перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Резнік С. М., Воробйова Є. В., Солодовник Т. О.
 

Становлення і розвиток Харківського Технологічного інституту в кінці XIX – початку XX століть

Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX – начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2016. — 264 с. : іл. 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 
 

Контроль в системі управлінських технологій

Пономарьов О. С. Контроль в системі управлінських технологій : навч.-метод, посібник / О. С. Пономарьов, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 48 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Дидактичні системи у вищій школі

Романовський О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харьк. політехн. ін-т» — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 86 с.  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Романовський О. Г., Солодовник Т. О.
 

Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця

Пономарьов О. С. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 220 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 
 

Сторінки