Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини. Ч. 2

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Гідродинаміка та гідравлічні машини / В. Е. Дранковський, К. А. Миронов, Н. М. Фатєєва, К. С. Рєзва, Є. С. Крупа ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 224 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Дранковський В. Е., Миронов К. А., Фатєєва Н. М., Рєзва К. С., Крупа Є. С.