Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки

Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки : навч.-метод. посібник для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, М. М. Гуревичов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 68 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 
 

Техніка адміністративної діяльності

Романовський О. Г. Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Є. В. Воробйова, Т. О. Солодовник ; ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2016. — 120 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів і перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Резнік С. М., Воробйова Є. В., Солодовник Т. О.
 

Становлення і розвиток Харківського Технологічного інституту в кінці XIX – початку XX століть

Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX – начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2016. — 264 с. : іл. 
 
 
 
 

Контроль в системі управлінських технологій

Пономарьов О. С. Контроль в системі управлінських технологій : навч.-метод, посібник / О. С. Пономарьов, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 48 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 
 
 

Дидактичні системи у вищій школі

Романовський О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харьк. політехн. ін-т» — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 86 с.  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Романовський О. Г., Солодовник Т. О.
 
 
 

Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця

Пономарьов О. С. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 220 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Пономарьов О. С., Чеботарьов М. К.
 

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця : навч.-метод. посібник для слухачів магістерських прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» і «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 56 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця

Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця : навч.-метод. посіб. для слухачів магістерської прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 40 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Основи методології активізації пізнавальної діяльності: теорія, практика, психологічний тренінг

Смоловик Р. Ф. Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг : монография / Р. Ф. Смоловик. — Харьков : [Смугаста типографія], 2015. — 312 с. : табл., рис.
 
 
 

Сторінки