Фізична хімія

Руднєва С. І. Фізична хімія : навч. посібник / С. І. Руднєва, А. В. Дженюк, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 269 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Руднєва С. І., Дженюк А. В., Сахненко М. Д.