Деталі машин. Основи теорії та розрахунків

Гайдамака А. В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків : навч. посібник / А. В. Гайдамака ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 276 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Гайдамака А. В.