Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва

Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва : навч. посібник / Г. В. Біловол, М. І. Гасанов, О. О. Клочко, О. В. Набока, А. О. Скоркін, О. М. Шелковий ; ред. О. М. Шелковий ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 500 с. : табл., рис.

 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Біловол Г. В., Гасанов М. І., Клочко О. О., Набока О. В., Скоркін А. О., Шелковий О. М.