Правове регулювання трудових відносин

Правове регулювання трудових відносин : навч. посібник / Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, О. Л. Муренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 136 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Перевалова Л. В., Гаєвая О. В., Гаряєва Г. М., Лисенко І. В., Муренко О. Л.