Як підготуватись до першої робочої співбесіди

Бадан А. А. Як підготуватись до першої робочої співбесіди : навч. посібник = Get ready for your first job interview : manual / А. А. Бадан, М. Макгвайер, І. І. Тимченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 256 с. — Англ. мовою. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Бадан А. А., Макгвайер М., Тимченко І. І.