Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні

Кожушко А. П. Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні : навч. посібник / А. П. Кожушко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 316 с. : іл. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Кожушко А. П.