Андренко Павло Миколайович

Список публікацій П. М. Андренко

Андренко Павло Миколайович (1947–2021рр.) — доктор технічних наук, професор кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народився 28 січня 1947 р.

П. М. Андренко закінчив Харківський політехнічний інститут (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») у 1971 р. і з цього ж року почав працювати на кафедрі «Гідравлічні машини і гідропневмоавтоматика» на посаді асистента. Захистив кандидатську дисертацію у 1977 р. у Варшавській Політехніці, а докторську дисертацію у 2009 р. у спеціалізованій вченій раді НТУУ «Київський політехнічний інститут». Вчене звання професора кафедри гідропневмоавтоматика і гідропривод отримав у 2011 р.

Науковий напрям Андренка П. М. пов’язаний із розробкою методів математичного моделювання робочих процесів і оптимізацією гідравлічних систем для обладнання загально промислового і спеціального призначення. Під його керівництвом створений цілий ряд пристроїв та систем керування технологічним обладнанням, що дало змогу автоматизувати виробничі процеси, скоротити час технологічного циклу, вирішити задачі підвищення якості продукції та технічного рівня устаткування, скоротити час проектування. Він має понад 240 друкованих робіт наукового характеру, в тому числі 3 монографії, 18 робіт — у міжнародних періодичних виданнях, 33 авторські свідоцтва та патенти України, зробив більш ніж 70 доповідей на міжнародних науково-методичних конференціях та семінарах. Андренко П. М. був членом правління Міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики та членом редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Промислова гідравліка і пневматика». Під його керівництвом підготовлено 5 кандидатів технічних наук.

П. М. Андренко плідно виконував роботу з навчального процесу. Читав основні лекційні курси, керував курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та науково-дослідною роботою студентів. Зі студентами опубліковано 39 спільних праць. Павлом Миколайовичем видано 8 навчальних посібників, в тому числі 2 з грифом МОН України, 43 методичні вказівки, в тому числі 7 з ігрового проектування.

Понад 10 років Павло Миколайович був членом Спеціалізованої вченої ради Д64.050.11 в НТУ «ХПІ». Він як кваліфікований вчений і принципіальний експерт критично виступав на захистах дисертацій, його обґрунтовані зауваження завжди враховувались при обговоренні проектів рішення спеціалізованої вченої ради.

Джерело інформації: Сайт кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».