Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Основи електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх В. Ф. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ : Освіта України, 2011. — 257 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС

Єфімов О. В. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС : навч. посібник / О. В. Єфімов, М. М. Пилипенко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2010. — 268 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Єфімов О. В., Пилипенко М. М.
 

Технологія модифікованих жирів

Технологія модифікованих жирів : навч. посібник / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, І. М. Демидов, П. О. Некрасов, О. М. Півень, З. П. Федякіна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 210 с. — 2-е вид. вийшло під загл.: Технологія модифікованих жирів. Харків, 2014.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Гладкий Ф. Ф., Тимченко В. К., Демидов І. М., Некрасов П. О., Півень О. М., Федякіна З. П.
 

Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, О. В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 288 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Шоман О. В.

Педагогіка успіху

Романовський О. Г. Педагогіка успіху : підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 368 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 
 

Інженерна психологія у системах «людина–машина»

Романовський, О. Г. Інженерна психологія у системах «людина–машина» : підручник / О. Г. Романовський, Б. І. Фурманець, Ю. І. Панфілов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 336 с.

​Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Хімія р5-елементів та їх сполук

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, Я. С. Марченко, Г. І. Гуріна, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Бутенко А. М., Булавін В. І., Рищенко І. М., Марченко Я. С., Гуріна Г. І., Русінов О. І.
 
 

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, М. В. Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій
Романовський О. Г., Черкашина М. В., Науменко М. О., Грабовський Є. М., Гура Т. В., Воробйова Є. В.
 

Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти

 
​Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, Ж. Б. Богдан, І. Г. Васильєва, Л. М. Грень, М. М. Гуревичов, О. А. Ігнатюк, В. Є. Михайличенко, С. М. Пазиніч, Ю. І. Панфілов, Н. В. Підбуцька, С. М. Pезнік, Н. В. Середа, Т. О. Солодовник, М. К. Чеботарьов ; ред.: О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» : Савчук О. О., 2014. — 324 с.
 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Богдан Ж. Б., Васильєва І. Г., Грень Л. М., Гуревичов М. М., Ігнатюк О. А., Михайличенко В. Є., Пазиніч С. М., Панфілов Ю. І., Підбуцька Н. В., Pезнік С. М., Середа Н. В., Солодовник Т. О., Чеботарьов М. К.
 

Технічна електрохімія

Байрачний Б. І. Технічна електрохімія : підручник : 5 ч. Ч. 4. Гідроелектрометалургія / Б. І. Байрачний, Л. В. Ляшок ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 494 с.

Довідка про авторів та їх публікації:

Байрачний Б. І., Ляшок Л. В.


Сторінки