Грабченко Анатолій Іванович

 
Грабченко Анатолій Іванович — представник наукової школи фізики процесів різання матеріалів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професор (1990 р.), доктор технічних наук (1995 р.).
Народився Анатолій Іванович 1 листопада 1935 р. у м. Костянтинівка Донецької обл.
У 1958 р. закінчив з відзнакою машинобудівний факультет Харківського політехнічного  інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Після закінчення інституту залишився  працювати в Харківському політехнічному інституті. Обіймав посади: асистента, старшого викладача, доцента кафедри різання матеріалів та різальних інструментів.
У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследование процесса алмазного шлифования инструментальных материалов». З 1967 р. Анатолій Іванович — доцент кафедри, а з 1990 р. — професор. У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Научные основы алмазного шлифования сверхтвердых поликристаллических материалов».
З 1979 р. по 2017 р. А. І. Грабченко був завідувачем кафедри «Різання матеріалів та різальні інструменти» (нині — кафедра «Інтегровані технології машинобудування» імені М. Ф. Семка). Тривалий час очолюючи кафедру, він був ініціатором створення: першої в Харківському політехнічному інституті філії кафедри на виробництві; факультетського центру обчислювальної техніки; принципово нових лекційних курсів та організації підготовки інженерів з 4-х нових спеціальностей: «Високі технології в машинобудуванні», «Надтверді матеріали і процеси їх обробки», «Менеджмент і маркетинг високих технологій», «Інтегровані генеративні технології машинобудування». Багато років він очолював єдину в колишньому СРСР Проблемну лабораторію фізики різання інструментами з надтвердих матеріалів і Галузеву лабораторію алмазних інструментів.
Анатолій Іванович Грабченко — видатний вчений у галузі обробки матеріалів різанням. Коло його наукових інтересів – проблеми механіки та фізики високоточного різання, комбінованих процесів шліфування важкооброблюваних матеріалів; створення надтвердих матеріалів та їх використання у прогресивних конструкціях та технологічних процесах; генеративні технології виготовлення виробів. Він — автор теорії управління процесом шліфування надтвердих матеріалів та концепції трьох рівнів генеративних технологій. Автор нових способів обробки шліфуванням, які базуються на управлінні робочою поверхнею шліфувальних кругів. Цей науковий напрям відкрив нові технологічні можливості алмазного шліфування важкооброблюваних матеріалів.
Наукові розробки Анатолія Івановича запроваджені на багатьох підприємствах України, Росії, Угорщини, Німеччини, зокрема на Полтавському алмазному заводі, на заводі «Инструмент» (м. Санкт-Петербург), Чепельському інструментальному заводі (м. Будапешт), у Мішкольцькому університеті (м. Мішкольц, Угорщина), Магдебурзькому університеті (Німеччина) та ін.
А. І. Грабченко заснував і з 1990 р. очолює постійно діючий міжнародний програмний комітет щорічного науково-технічного семінару «Високі технології в машинобудуванні». Він очолює організаційний комітет щорічної міжнародної науково-практичної конференції «MicroCAD». Крім того, він є членом редколегії низки періодичних наукових видань, наприклад, міжнародного науково-технічного збірника «Резание и инструмент в технологических системах», заснованого у 1966 р.
Плідна праця А. І. Грабченка була неодноразово відмічена почесними званнями та нагородами, серед яки
  • «Заслужений робітник вищої школи Української РСР» (1985 р.);
  • Почесний доктор (Honoris Causa), Почесний професор Мішкольцького університету (Угорщина, 1993 р.);
  • дійсний член Американської асоціації інженерів-механіків та технологів SME/AMT (1994 р.
  • член Асоціації технологів-машинобудівників України (1995 р.);
  • академік Академії наук вищої школи (1995 р.);
  • Почесний професор Петрошанського університету (Румунія, 1995 р.);
  • Член міжнародної асоціації інструментальників;
  • Почесний доктор Одеського національного політехнічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2005 р.);
  • лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.);
  • Почесний професор Житомирського державного технологічного університету (2014 р.).
Крім того, він нагороджений золотою, срібними та бронзовими медалями ВДНГ СРСР, медалями «За освоєння цілинних земель», «За доблесну працю», Великою золотою медаллю Мішкольцького університету (Угорщина), Почесною медаллю Отто фон Геріке (Магдебурзький університет, Німеччина), Почесною медаллю В. М. Бакуля (Інститут надтвердих матеріалів НАН України), Почесною медаллю Познанської Політехніки (Польща), Почесними грамотами Харківської обласної адміністрації та Міністерства освіти і науки України та ін.
Науковий доробок А. І. Грабченка налічує понад 350 наукових робіт, в тому числі — 12 монографій, більше 70 авторських свідоцтв та патентів. Під його керівництвом підготовлено і захищено 20 кандидатських і 1 докторська дисертація.