Кріогенні енергозберігаючі системи теплозахисту, вакуумування та пристрої

Жунь Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства : учеб. пособие / Г. Г. Жунь ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Водний Спектр Джи-Эм-Пи, 2018. — 396 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Жунь Г. Г.