Клепіков Володимир Борисович

Список публікацій В. Б. Клепікова

Клепіков Володимир Борисовичвідомий вчений, доктор технічних наук, професор, Президент Української асоціації інженерів-електриків, Заслужений діяч науки і техніки України народився 29 липня 1939 року в м. Харкові. Його батько Клепіков Борис Федорович — відомий у Харкові вчитель фізики середньої школи № 35, мати Євгенія Петрівна — працівник Харківенерго. Після закінчення у 1961 р. електромашинобудівного факультету Харківського політехнічного інституту був залишений для роботи в лабораторії механічних випрямлячів. Приймав участь у розробці, виготовлені та налаштовування автоматичних швидкодіючих регуляторів току прямої дії на Дніпровському титаномагнієвому заводі. В. Б. Клепіков пройшов шлях наукового росту від аспіранта до доктора технічних наук, академіка АН УкраїниУ 1976 році був обраний завідувачем кафедри електроприводу. На сьогоднішній день є зав. кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи», якою керує вже близько 40 років. За ці роки виконано повний ремонт учбових приміщень кафедри, створені обчислювальний та мікропроцесорний центри, що оснащені сучасним обладнанням, відкриті нова спеціалізація «Системи керування робототехнічними комплексами» та спеціальність «Електропобутова техніка». Співробітниками та аспірантами кафедри захищені 4 докторських та 41 кандидатська дисертації, модернізовано і створено 35 нових лабораторних стендів, підготовлено більш, ніж 2500 інженерів-електромеханіків. Про значний авторитет кафедри та її завідувача, високу якість підготовки спеціалістів-електроприводчиків свідчить активна підтримка і допомога кафедрі з боку багатьох ведучих підприємств і організацій України, де працюють її випускники. В. Б. Клепіков зробив значний особистий внесок в розвиток теорії електромеханічних систем. Він автор нового наукового напрямку. Його докторська дисертація «Динаміка електромеханічних систем з від'ємним в'язким тертям» при захисті у 1989 р. рішенням Ради Московського енергетичного інституту була засвідчена як новий розділ теорії електроприводу. Ним розроблені основи теорії нового класу електромеханічних систем, які мають велике практичне значення для електроприводів з нелінійним фрикційним навантаженням. В. Б. Клепіковініціатор наукових робіт по використанню нейронних мереж і генетичних алгоритмів для керування електромеханічними системами, автор перших в СНД наукових праць та керівник перших наукових тем за планами ДКНТ та Міносвіти України у цьому напрямку. В. Б. Клепіков був керівником ряду науково-дослідних робіт за постановами Уряду, ДКНТ, галузевих міністерств та підприємств, при проведенні яких розроблені та впроваджені: система усунення пробуксовування валків прокатних станів (завод «Запоріжсталь»); прилад подавлення вібрацій у важких вальцешліфувальних верстатах (Харківський верстатобудівний завод ім. Косіора); високостабільне джерело живлення літаків (Харківський авіаційний завод); система запобігання буксування коліс рудничних електровозів (Харківський завод «Електромашина»); електропривод скануючого пристрою з фрикційною електромагнітною муфтою (Харківський інститут Радіоастрономії) та інші. Особливу пошану наукової громади електриків та електромеханіків заслужив Володимир Борисович за те, що в складні часи економічного та творчого занепаду став ініціатором та організатором з 1993 р. щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика», яка згуртувала в Україні вчених, спеціалістів промисловості, проектних організацій та надала їм новий творчий підйом, поштовх до нових наукових досягнень. В. Б. Клепіков організував пошук історичних коренів електротехнічної школи України, багато зробив для визнання заслуги проф. П. П. Копняєва, як її засновника, був ініціатором створення його бюсту. Визнанням авторитету В. Б. Клепікова як діяча науки і техніки є те, що в 1997 р. його одноголосно обрано Президентом Української асоціації інженерів-електриків, яка має 15 регіональних осередків. Він Дійсний член Академії інженерних наук України, головний редактор журналу «Електроінформ», голова науково-методичної підкомісії Міносвіти України з напрямку «Електромеханіка», член ряду експертних комісій вищих державних установ. В. Б. Клепіков має значний міжнародний авторитет. Вільно володіє 4 мовами. Неодноразово виступав з науковими доповідями в Росії, Німеччині, Італії, Угорщині, Індії, Сирії та в інших країнах. Дійсний член міжнародної асоціації ІЕЕЕ. За наукові досягнення нагороджений Мішкольским університетом медаллю Signum Aurum Universitatis. Велике місце в житті В. Б. Клепікова займає педагогічна діяльність. В різні роки ним були підготовлені лекційні курси «Потужні і імпульсні прилади», «Основи наукових досліджень», «Промислова електроніка», «Введення в спеціальність». В останні роки В. Б. Клепіков приділяє велику увагу питанням теорії та практики енерго- ресурсозбереження в Україні засобами електроприводу, показує, що електропривод є найширшою базою економії електроенергії, що як засіб автоматизації та оптимізації технологічних процесів електропривод за рахунок зниження відходів виробництва, втрат розхідних матеріалів, підвищення якості, надійності та довговічності машин та механізмів здатен надати додатковий ефект енерго- ресурсозбереження, який часто багатократно перевищує ефект від прямої економії електроенергії. Наукова, педагогічна та громадська діяльність В. Б. Клепікова відзначена урядовими нагородами: орденом «Дружба народів», медаллю «За освоєння цілинних земель», медаллю Казахстану «50 років цілини». У 2002 році його визнано переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщиникращі імена» в номінації «Науковець», а у 2005 р. — в номінації «Завідувач кафедри», фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу–2002» в номінації «Вчений». У 2005 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України». В. Б. Клепіков створив на кафедрі АЕМС дружний, міцний колектив, здатний до вирішення значних наукових, організаційних, творчих завдань. Він з повагою і доброзичливістю ставиться до співробітників кафедри, має серед них великий і безсуперечниий авторитет і користується їх любов’ю.

Джерело інформації: Володимир Борисович Клепіков : до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка ; уклад.: Д. О. Пшеничников, Н. В. Непран, Н. Л. Марюхіна. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — С. 4–7.