Михайличенко Валентина Євдокимівна

 
Михайличенко Валентина Євдокимівна — професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», доцент, кандидат філософських наук. 
В. Є. Михайличенко народилася 13 жовтня 1940 р. у селищі Ірша Рибінського району Красноярського краю (Російська Федерація).
У 1961 р. закінчила економічний факультет Донецького інституту радянської торгівлі (нині — Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського).
Протягом 1961–1965 рр. працювала економістом у Київському міськпромторзі, Харківському місцевому управлінні громадського харчування, а в 1965–1980 рр. — науковим співробітником у Всесоюзному науково-дослідному інституті монокристалів (ВНІІ монокристалів; нині — Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України). У 1974 р. захистила кандидатську дисертацію з філософських наук за темою «Проблемы повышения эффективности научных кадров отраслевых НИИ», звання доцента отримала в 1980 р. З 1980 р. і до теперішнього часу працює в НТУ «ХПІ».
Основними напрямками наукових досліджень Валентини Євдокимівни є підготовка майбутніх професіоналів до розвитку і саморозвитку в умовах безперервної освіти на основі теорії філософії, психології та педагогіки досягнення успіху.