Анотація

Навчальний посібник складається з двох модулів:

Модуль 1 — концептуальні основи лідерства

Мета модуля — сформулювати​ у студентів компетенції: розуміти теоретичні положення сучасної лідерської парадигми та практичного досвіду світових і вітчизняних лідерів; знати характеристики видів та стилів лідерства; вміти виявляти лідерський потенціал, самооцінку бізнес-лідера; розвивати емоційний інтелект, харизматичні здібності.

Модуль 2 — індивідуально-психологічні особливості бізнес-лідера

Мета модуля — сформулювати у студентів компетенції: розвиток здатності застосовувати на практиці одержані знання з розвитку когнітивних якостей бізнес-лідера, здатності працювати в команді, враховуючи особистісні риси бізнес-лідера, управлінський, гендерний, крос-культурний аспекти. Публікацію здійснено у межах проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE — Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging).

Докладніше про видання