Журило Дмитро Юрійович

Список публікацій Д. Ю. Журило

Журило Дмитро Юрійович — кандидат технічних наук (2010).

Дмитро Юрійович народився у 1968 р.

Працював на кафедрі Історії науки і техніки НТУ «ХПІ» (нині – кафедра Українознавства, культурології та історії науки).

У 2010 р. захистив дисертацію за темою «Вплив теплофізичних параметрів на стабільність горизонтального безперервного лиття мідних заготовок малого перерізу».

Д. Ю. Журило — автор більше 100 наукових публікацій, серед яких 3 монографії: «Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины» (2013), «Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья» (2013), «Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX – начале XX веков» (2016).

Д. Ю. Журило в Google Scholar