Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 76 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В.