Грень Лариса Миколаївна

 
Грень Лариса Миколаївна — доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», заступник завідуючого кафедри з організації виховної роботи, кандидат педагогічних наук.
Л. М. Грень народилася 20 жовтня 1963 р. у селищі Гончарівка Краснодонського району Луганської області (Україна).
У 1985 р. закінчила філологічний факультет Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка (нині — Луганський національний університет імені Тараса Шевченка).
З 1985 р. по 2000 р. працювала у Торезькому гірничому технікумі ім. О. Ф. Засядька, спочатку викладачем, пізніше — заступником директора з виховної роботи. Протягом 2000–2014 рр. працювала у приватному вищому навчальному закладі «Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту», де обіймала посади: доцента кафедри гуманітарних і загальноекономічних дисциплін; заступника декана з виховної роботи Торезького факультету.
Одночасно навчалася у Харківському інституті економіки ринкових відносин та менеджменту, (закінчила у 2006 р.) та в аспірантурі НТУ «ХПІ» (закінчила у 2009 р.).
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки «Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність», а вже в 2011 р. отримала звання доцента.
З 2014 р. — доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», заступник завідуючого кафедри з виховної роботи.
Основні наукові інтереси: механізми управління освітою в Україні; менеджмент освітніх інновацій;  психологія управління; лідерство; педагогіка фасилітаторства.