Доброскок Володимир Ленінмирович

Список публікацій В. Л. Доброскока

Доброскок Володимир Ленінмирович — доктор технічних наук, професор кафедри «Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Народився 22 квітня 1949 р. у м. Харків. Трудову діяльність розпочав у 1964 р. слюсарем-інструментальником на заводі ім. В. А. Малишева. В 1969 р. вступив до Харківського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). По закінченні інституту, за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», тривалий час працював на виробництві:
  • Завод ім. В. А. Малишева, 1975–1978 рр.
  • Харківський інструментальний завод, 1978–1979 рр.
  • Харківська філія головного спеціалізованого проектно-конструкторського-технологічного бюро по раціональному застосуванню інструменту (ГСПКТБ «Оргпрімінструмент»), 1979–1988 рр.
  • Всесоюзний міжгалузевий науково-технічний комплекс (ВМНТК) «Практика», 1988–1997 рр.
У 1997 р. Доброскок В. Л. вступив до очної докторантури Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» по закінченню якої, в 2002 р., став доцентом кафедри «Різання матеріалів та різальних інструментів» (нині — кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка») Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
У 2001 р. написав докторську дисертацію за темою: «Наукові основи формоутворення робочої поверхні кругів на токопровідних зв'язках у процесі шліфування».
У 2004 р. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Доброскоку Володимиру Ленінмировичу було присвоєно вчене звання професора.
Професор В. Л. Доброскок — фахівець в області інструменту і процесів обробки, інтегрованих і комп'ютеризованих технологій. Він викладає ряд спеціальних і нових дисциплін, серед яких: «Сучасні комп'ютерні технології в дослідженнях», «Об'єктно-орієнтоване моделювання робочих процесів», «Автоматизація складско-бухгалтерського обліку та комерційної діяльності».
Основними напрямками наукових інтересів В. Л. Доброскока є статистичне моделювання робочих процесів обробки різанням та інтегровані генеративні (адитивні) технології створення виробів. Професор Доброскок В. Л. — автор більш ніж 120 наукових публікацій, підручника, 6 навчальних посібників і монографії, має 40 авторських свідоцтв на винаходи і патенти.