Дебют. Курс російської мови для іноземних студентів

Снегурова Т. А. Дебют. Курс русского языка для иностранных студентов = Debut. A course of Russian for international students : учебник / Т. А. Снегурова, Ю. А. Романов, В. Ю. Парамонова ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ  «ХПИ», 2019. — 264 с. : табл. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Снігурова Т. О., Романов Ю. О., Парамонова В. Ю.