Чала Юлія Миколаївна

Список публікацій Ю. М. Чалої

Чала Юлія Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народилася 23 січня 1977 р.

Вищу освіту здобула в Рівненському державному гуманітарному університеті, який закінчила в 2003 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація — вчитель мови (англійська, німецька) та зарубіжної літератури. У 2012 р. захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Особливості набуття професійно значущого досвіду майбутніми психологами». У 2013 р. отримала науковий ступінь — кандидат психологічних наук. У 2014 р. отримала вчене звання доцента. З 2014 р. працює в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Викладає дисципліни: соціальна психологія, психологія сім'ї, проективні методи в психології тощо.

Наукові інтереси Чалої Юлії Миколаївни: психолінгвистика, психодіагностика професійно важливих якостей майбутніх фахівців.

Ю. М. Чала в Google Scholar