Резнік Світлана Миколаївна

 
Резнік Світлана Миколаївна — доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ».
С. М. Резнік народилася 30 липня 1975 р. в м. Харків.
Вищу освіту здобула в Харківському державному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка (нині — Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка). В 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню — кандидат педагогічних наук. З 2010 р. — доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ».
 
Основні напрями наукових досліджень: тенденції розвитку вищої освіти в Україніпедагог в умовах інформатизаціїінтернаціоналізаціїкомерціалізації освітипроблеми розуміння студентами навчального матеріалуміжособистісне розуміння в процесі спілкування викладача та студентаметодика управлінської підготовки майбутніх фахівців.