Перерва Петро Григорович

 
Перерва Петро Григорович — завідувач кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор.
Народився Петро Григорович 10 липня 1948 р. в с. Семигір’я Кіровоградської області.
Після служби в армії у 1976 р. закінчив  з відзнакою електромашинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту. З 1977 р. і по теперішній час працює в НТУ «ХПІ», де пройшов трудовий шлях від аспіранта кафедри організації виробництва до декана економічного факультету.
У 1981 р. захистив кандидатську, а у 1991 р.  докторську дисертації.
Петро Григорович Перерва  відомий в Україні та за її межами вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, член НМК з бізнесу, управління та права (підкомісія 051 «Економіка»), Почесний доктор Мішкольцького університету (Угорщина), академік Академії економічних наук України, член українсько-американсько-польської асоціації вчених сприянню якості бізнес-освіти в Україні. Крім того, він  голова спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій; член фахової та науково-методичної ради Міносвіти і науки України з економіки та менеджменту для класичних університетів, член акредитаційної комісії МОН України зі спеціальностей  «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент організацій» та «Інтелектуальна власність», член Правління асоціації вузів України із розвитку менеджменту освіти.
П. Г. Перерва  основоположник маркетингу як науки в Україні, автор наукового напрямку в Європі із самомаркетингу. Автор першого в Україні підручника з маркетингу «Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві» (1992 р.), який і сьогодні має велику популярність серед студентів та викладачів.
Петро Григорович  ініціатор становлення та розвитку економічної та бізнес-освіти в НТУ «ХПІ», основоположник та перший декан економічного факультету, обов’язки якого він успішно виконував на протязі 25-ти років.
Особистий авторитет П. Г. Перерви як вченого та його організаційні здібності на теренах науково-педагогічної роботи в НТУ «ХПІ» знайшли відтворення в численних відзнаках та нагородах, серед яких:  Подяка Прем’єр-міністра України, грамоти Міністерства освіти і науки України та Харківської облдержадміністрації, нагрудний знак-відзнака мера м. Харкова «За старанність», іменна стипендія для видатних вчених ім. М. І. Туган-Барановського, Золота медаль Мішкольцського університету (Угорщина) та ін.
Петро Григорович  головний редактор наукового журналу «Innovative Marketing» (наукометрична база SCOPUS), головний редактор наукового збірника «Вісник НТУ «ХПІ». Економічні науки» (м. Харків), заступник редактора наукового журналу «Енергетика, енергозбереження та енергоаудит»; член редколегії наукових журналів «Реклама та маркетинг», «Інтелектуальна власність» (м. Київ), «Економіка й бізнес» (м. Мішкольц, Угорщина), «Економікс» (м. Магдебург, Німеччина). Науковий керівник та координатор низки Міжнародних наукових проектів, які фінансуються фондами ІНТАС, ТЕМПУС, ТАСІС. Має широкі наукові зв’язки з науковцями університетів Німеччини, Угорщини, Франції, Бельгії, Фінляндії, Іспанії, Румунії, Польщі, Болгарії, США та ін.
Науковий доробок П. Г. Перерви налічує понад 500 наукових та навчально-методичних праць, серед яких близько 30  монографії, понад 30  підручники та навчальні посібники. Науковій спільноті добре відомі його фундаментальні наукові праці з маркетингу, інноваційного менеджменту, інтелектуальній власності, економіці та організації машинобудівної промисловості. Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторські та 26 кандидатських дисертацій.