Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for One Variable Functions = Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : the Educational Textbook for Students of Technical Universities / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 324 p.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Курпа Л. В., Шматко Т. В.