Анотація

В навчальному посібнику розглядається теоретичний матеріал з таких розділів вищої математики: теорія границь, неперервність функцій, диференціальне та інтегральне числення для функцій однієї змінної. Посібник містить в собі доведення всіх необхідних теорем, передбачених робочою програмою з математичного аналізу стосовно розглянутих тем, та ілюстрацію їх на конкретних прикладах.

Навчальний посібник призначено для студентів технічних університетів, які вивчають вищу математику англійською мовою.

Докладніше про видання