Чекмасова Ірина Анатоліївна

Список публікацій І. А. Чекмасової

Чекмасова Ірина Анатоліївна — доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.
У 2000 р. закінчила Харківський державний економічний університет за фахом «Фінанси і кредит», кваліфікація — економіст. У 2004 р. захистила дисертацію за спеціальністю 05.05.17 Гідравлічні машини та гідро-пневмоагрегати, тема дисертації: «Динаміка гідроагрегату з дросельним керуванням на базі регулятора витрати» та стала кандидатом технічних наук.
У 2014 р. пройшла стажування в Університеті Отто-фон-Герике, Магдебург, Німеччина, в рамках реалізації програми DAAD «Східне партнерство» та програми подвійних дипломів.
Чекмасова І. А. — асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, свідоцтво № 372 від 22 жовтня 2018 р.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 20 років. Викладає навчальні дисципліни:
  • Митна справа, регулювання та право;
  • Митне регулювання;
  • Міжнародна інвестиційна діяльність та страхування;
  • Міжнародні інвестиції;
  • Міжнародний інвестиційний менеджмент;
  • Фінанси та фінансова звітність підприємств.
Має нагороди:
  • Грамота проректора з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» за високі показники в навчальній та  методичній роботі (2017 р.);
  • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за підготовку переможця II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у 2018/2019 н.р.;
  • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за підготовку переможця II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у 2019/2020 н.р.
Сфера наукових інтересів Ірини Анатоліївниуправління фінансовими результатами підприємства; забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства; зовнішньоторговельна політика держави за умов відкритості національних ринків; сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізаційних викликів.
 
Ірина Анатоліївна Чекмасова — автор 57 публікацій, з них 46 наукового (у фахових виданнях України) та 11 навчально-методичного характеру (2 навчальні посібники з грифом МОН України) та 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 

І. А. Чекмасова в Google Scholar