Професійна відповідальність у спортивній педагогіці

Пономарьов О. С. Професійна відповідальність у спортивній педагогіці : навч. посібник / О. С. Пономарьов, Л. В. Зінченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 200 с. : рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікаційПономарьов О. С., Зінченко Л. В.