Шуба Ірина Володимирівна

Список публікацій І. В. Шуби

Шуба Ірина Володимирівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народилась у 1978 р.

У 2003 р. закінчила факультет технології неорганічних речовин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В 2009 р. під науковим керівництвом  Скородумової Ольги Борисівни підготувала та захистила дисертацію  за темою «Керамічні наповнювачі на основі системи Al2O3-SiO2-ZrO2 для стоматологічних композиційних матеріалів» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. В 2012 р. отримала учене звання доцента.

Напрямки професійних інтересів: цифрова трансформація та управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково–технічних розробок і трансфер технологій.

Викладає дисципліни:

  • Інтелектуальна власність;
  • Введення до інтелектуальної власності;
  • Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях.

Ірина Володимирівна автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

І. В. Шуба в Google Scholar