Анотація

У навчальному посібнику розглянуті властивості та принципи побудови інформаційно- керуючих логістичних систем для забезпечення запланованого руху матеріальних потоків. Висвітлюються питання планування як важливого аспекту удосконалення організаційно-господарської діяльності підприємства шляхом керування запасами.

Призначено для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка», зокрема спеціалізації «Інженерія логістичних систем», аспірантів та інженерів.

Докладніше про видання