Тензометрія

Андрєєв А. Г. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 232 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Андрєєв А. Г., Львов Г. І., Щепкін О. В.