Андрєєв Арнольд Георгійович

Список публікацій А. Г. Андрєєва

Андрєєв Арнольд Георгійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри динаміки та міцності машин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Народився в 1932 р. у родині Георгія Яковича Андрєєва — доктора технічних наук, професора кафедри технології машинобудування, наукового керівника лабораторії автоматизації технологічних процесів в машинобудуванні і лабораторії нових матеріалів, ректора Українського заочного політехнічного інституту (нині — Українська інженерно-педагогічна академія) з 1964 по 1978 рр. Від батька Арнольд Георгійович перейняв захоплення технікою та прагнення до наукових досліджень.
У 1956 р. закінчив Харківський політехнічний інститут (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» Інженерно-фізичного факультету. Після закінчення інституту працював на заводі а/с 4 Міністерства авіаційної промисловості, в Лабораторії гідравлічних машин АН УРСР, з 1961 року працює в Харківському політехнічному інституті на кафедрі «Деталі машин», з 1969 р. — на кафедрі «Динаміка і міцність машин». У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование температурных напряжений в цельнокатаном вагонном колесе», в якій розглядалися температурні напруги і деформації в суцільнокатаному вагонному колесі. Це стало важливим аспектом у процесі дослідження індукційно-теплового складання-розбирання, через те, що швидкість нагрівання обмежувалася саме величиною температурної напруги, яка виникала у зв’язаних елементах колісної пари і, в першу чергу, в колесі.
У 1972 р. Арнольд Георгійович Андрєєв був затверджений ВАК в званні доцента. Основний напрям наукових досліджень — оптимізація процесів теплового складання і розбирання з’єднань з натягом деталей складної конфігурації на основі розрахункових і експериментальних досліджень цих об’єктів.
Читав 18 лекційних курсів, зокрема:
  • стійкість механічних систем;
  • експериментальна механіка твердого деформованого тіла;
  • експериментальна механіка машин;
  • теорія ймовірності, випадкові процеси, математична статистика;
  • прикладна теорія пружності;
  • теорія тонкостінних елементів конструкцій;
  • проблеми міцності в енергетичних установках;
  • математичні основи теорії надійності.​
Має понад 120 публікацій в наукових виданнях України, Німеччини і Росії, автор 5 навчально-методичних посібників, 14 методичних вказівок. За останні 5 р. опублікував 20 науково-технічних статей, підготував підручник «Тензометрія», який було визнано кращим підручником НТУ «ХПІ» за 2017 р.