Інтелектуальна власність: магістерський курс

Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва, А. В. Косенко, М. М. Ткачов, Л. В. Перевалова, О. Є. Аврамова, І. А. Тарасенко, І. В. Шуба, О. П. Косенко, М. Ю. Глізнуца, В. Г. Дюжев, М. В. Маслак. ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ​; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». ​— Харків : Планета-Прінт, 2019. ​— 1002 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Перерва П. Г., Борзенко В. І., Кобєлєва Т. О., Косенко А. В., Ткачов М. М., Перевалова Л. В., Аврамова О. ​Є., Тарасенко І. А., Шуба І. В., Косенко О. П., Глізнуца М. Ю., Дюжев В. Г., Маслак М. В.​