Косенко Олександра Петрівна

Список публікацій О. П. Косенко

Косенко Олександра Петрівна — доктор економічних наук, професор кафедри економіки і маркетингу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

У 1998 р. закінчила Харківський педагогічний коледж за спеціальністю «Початкова освіта». Подальшу освіту продовжила в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі «Організація виробництва та управління персоналом» за спеціальністю «Менеджмент організацій». По закінченню університету у 2002 р., продовжила навчання в аспірантурі. Під час навчання в аспірантурі, Косенко О. П. пройшла стажування у Мішкольцському (Угорщина) та у Магдебурзькому (Німеччина) університетах.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Економічна оцінка інноваційного потенціалу» (науковий керівник доктор економічних наук, професор Яковлєв А. І.).

У 2016 році Косенко О. П. стала доктором економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві».

Сумлінна праця Олександри Петрівни неодноразово відзначалася почесними грамотами та подяками керівництва НТУ «ХПІ» та перемогами в професійних конкурсах. Так вона отримала грант на продовження досліджень в рамках 2-го обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини – 2006», була серед переможців конкурсу «Кращий молодий науковець НТУ «ХПІ» 2013 року», секція «Економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування» тощо.

Професор Косенко О. П. викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг промислових підприємств»; «Бренд-менеджмент», «Соціально-етичний маркетинг»

Коло наукових інтересів О. П. Косенко це вивчення питань економіки, маркетингу, конкурентоспроможності, комерціалізації, трансферу інтелектуальних технологій, визначення їхніх ринкових можливостей, рівня комерційного потенціалу.

Олександра Петрівна Косенко є автором та співавтором більш ніж 150 наукових публікацій, серед яких 5 монографій, близько 10 підручників та наукових посібників.

Ідентифікатор ORCID0000-0002-4028-7697

О. П. Косенко в Google Академії

О. П. Косенко в Scopus

Матеріали до біографічної довідки та фото О. П. Косенко взято зі статті:
Ніколенко П. Молоді вчені — переможці конкурсу «Кращий молодий науковець НТУ «ХПІ» / П. Ніколенко // Політехнік. — 2014. — 12 черв. (№ 9). — С. 1.