Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global economics : навч. посібник для студентів зі спец. «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування» / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, О. О. Демьохіна, Т. А. Дяченко, С. О. Климова, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, В. В. Яцина ; ред С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : ФОП Іванченко І. С., 2018. — 187 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Волоснікова Н. М., Губанова Н. Н., Демьохіна О. О., Дяченко Т. А., Климова С. О., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Назаренко О. В., Решетняк Н. Б., Яцина В. В.