Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч. 2

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 433 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Орловський Д. Л.