Elektrotekhnichna haluz Ukrainy druhoi polovyny XX st.: napriamy rozvytku i zdobutky

Тверитникова О. Є. Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки : монографія / О. Є. Тверитникова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Тим Паблиш Груп, 2017. — 500 с. : табл., рис.

Information about the authors and the list of their publications: Tverytnykova O. Y.​