Краснокутська Наталя Станіславівна

Краснокутська Наталя Станіславівна — доктор економічних наук, професор НТУ «ХПІ», завідувач кафедри менеджменту та оподаткування.
У 1997 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування. Cпеціальність «Економіка підприємств», кваліфікація «економіст». Має диплом з відзнакою.
У 2001 році отримала науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг».

У 2011 році отримала науковий ступінь доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Проводить фаховий семінар з менеджменту.
Її наукові інтереси:
•   корпоративна соціальна відповідальність
•   ціннісно-орієнтоване управління підприємством
•   формування та розвиток підприємницького потенціалу.