Болюх Володимир Федорович

 
Болюх Володимир Федорович — професор кафедри загальної електротехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2005), доктор технічних наук (2004).
Народився Володимир Федорович 1 вересня 1955 р. у м. Полтава.
У 1979 р. закінчив фізико–технічний факультет Харківського політехнічного інституту зі спеціальності «Кріогенна техніка».
З 1979 р. по 1982 р. працював на посаді інженера–фізика в Харківському фізико–технічному інституті АН УРСР.
У 1982 р. повернувся в Харківський політехнічний інститут на кафедру загальної електротехніки. Обіймав посади: старшого інженера, аспіранта, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, докторанта, провідного наукового співробітника. 
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Разработка сверхпроводящих магнитов для линейных электромеханических преобразователей энергии».
У 2003 р. захистив докторську дисертацію «Науково–технічні основи створення електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу з кріорезистивними обмотками».
            Доктор технічних наук з 2004 р.
            Професор з 2005 р.
Наукові дослідження В. Ф. Болюха пов’язані з використанням кріогенного охолодження в електромагнітних і електромеханічних системах різного призначення, в тому числі з використанням надпровідникових і кріорезистивних обмоток в таких системах і пристроях.
Володимир Федорович вперше запропонував і обґрунтував необхідність використання кріорезистивних обмоток з високими електромагнітними навантаженнями для електромагнітних і механічних пристроїв короткочасної дії. Розробив математичні моделі кріогенних нелінійних систем із взаємопов’язаними електричними, тепловими, магнітними, механічними процесами.
В. Ф. Болюх розробив новий напрямок в електромашинобудуванні, пов’язаний із створенням кріогенних електромеханічних індукційних перетворювачів імпульсної дії високої ефективності, які забезпечують значну швидкість якоря з виконавчим елементом на короткій ділянці за малий час. Рідкий азот в таких перетворювачах використовується як охолоджувальна й ізоляційна речовина.
Основні напрямки наукових досліджень Володимира Федоровича:
  • надпровідникові лінійні прискорювачі електронів;
  • високошвидкісний наземний транспорт з електродинамічним підвісом і лінійним електроприводом;
  • надпровідникові електромагніти спеціальної форми і кріогенні модулі;
  • повністю надпровідникові турбогенератори;
  • лінійні електродвигуни і електроприводи ударної дії;
  • електромеханічні імпульсні перетворювачі індукційного типу з кріорезистивними обмотками, що охолоджуються рідким азотом.
В. Ф. Болюх — член 3 спеціалізованих вчених рад при НТУ «ХПІ» із захисту дисертацій за спеціальностями: «Електричні машини і апарати», «Техніка сильних електромагнітних полів», «Електротранспорт, прилади для вимірювання електричних та магнітних величин». Він — експерт Українського державного центру прогнозування науково–технологічного та інноваційного розвитку за тематичним напрямком «Космічні технології в народному господарстві та технології подвійного призначення».
В. Ф. Болюх опублікував близько 350 наукових праць і методичних розробок, в тому числі 2 монографії і 3 навчальних посібника. Він є автором 89 авторських свідоцтв СРСР, патентів України, Росії та США.
Брат Володимира Федоровича — Болюх Микола Федорович — відомий художник, член спілки художників України, учасник багатьох художніх виставок як в Україні, так і за кордоном; проживає у м. Полтава.
 
Ідентифікатор ORCID — 0000-0001-9115-7828