Видання НТУ «ХПІ»

Вісники НТУ «ХПІ»
за хронологією видання
Архів  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018  20192020 2021
за назвами серій
«Автомобiле- та тракторобудування» ISSN 2078-6840
«Актуальні проблеми історії України» ISSN 2079-0813
«Актуальні проблеми розвитку українського суспільства»
«Актуальні проблеми управління фінансово-господарською діяльністю підприємства»
«Гідравлічні машини та гідроагрегати»
«Динамiка i мiцнiсть машин» ISSN 2078-9130
«Економічні науки» ISSN 2519-4461
«Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» ISSN 2409-9295
«Електроенергетика i перетворювальна технiка» ISSN 2079-4525
«Енергетика: надійність та енергоефективність» ISSN 2224-0349
«Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування» ISSN 2078-774x
«Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» ISSN 2220-4784
«Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії» ISSN 2519-2671
«Iнформатика та моделювання» ISSN 2079-0031
«Історія науки і техніки» ISSN 2079-0074
«Математичне моделювання в техніці та технологіях» ISSN 2222-0631
«Машинознавство та САПР» ISSN 2079-0775
«Механіко-технологічні системи та комплекси»
«Новi рiшення у сучасних технологiях» ISSN 2079-5459
«Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика» ISSN 2079-8024
«Проблеми механiчного приводу» ISSN 2079-0791
«Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика»
ISSN 2079-3944
«Радiофiзика й iоносфера» ISSN 2078-9998
«Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї» ISSN 2079-0023
«Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами»
«Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва» ISSN 2079-0767
«Техніка та електрофізика високих напруг» ISSN 2079-0740
«Технологiї в машинобудуванні» ISSN 2079-004Х
«Транспортне машинобудування» ISSN 2079-0066
«Фiлософiя» ISSN 2079-0783
«Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя» ISSN 2079-0821
 
Наукові журнали та збірки наукових праць НТУ «ХПІ»
Високі технології в машинобудуванні
Геотехнології
Двигуни внутрішнього згоряння
Електротехніка і електромеханіка
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит
Інтегровані технології та енергозбереження
Лідер. Еліта. Суспільство
Механіка та машинобудування
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Різання та інструмент в технологічних системах
Сучасні інформаційні системи
Сучасні технології в машинобудуванні
Теорія і практика управління соціальними системами
 
Видання за програмою «Підручник НТУ «ХПІ»
Матеріали конференцій
Покажчики та бібліографічні списки