Вісники НТУ «ХПІ» за 2017 рік

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 1 (1223). – 148 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 2 (1224). – 108 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 3 (1225). – 110 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 4 (1226). – 96 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 5 (1227). – 192 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 6 (1228). – 146 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 7 (1229). – 242 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткуваннях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 8 (1230). – 98 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткуваннях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 9 (1231). – 102 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткуваннях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 10 (1232). – 98 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткуваннях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 11 (1233). – 96 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 12 (1235). – 146 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Автомобiле- i тракторобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 13 (1235). –  68 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 14 (1236).  188 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 15 (1237). – 110 с.
Вісник № 16  (1238) PDF (Size: 5,7 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 16 (1238). – 154 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 17 (1239). – 96 с.
Вісник № 18  (1240) PDF (Size: 5,08 МБ) "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 18 (1240). – 100 с.
Вісник № 19  (1241) PDF (Size: 5,08 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 19 (1241). – 166 с.
Вісник № 20  (1242) PDF (Size: 5,44 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 20 (1242). – 130 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 21 (1243). – 178 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 16 (1244). – 89 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 23 (1245). – 203 с.
Вісник № 24  (1246) PDF (Size: 17,3 МБ) "Економічні науки"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 24 (1246). – 160 с.
Вісник № 25  (1247) PDF (Size: 13,5 МБ) "Проблеми механічного приводу"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Проблеми механічного приводу. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 25 (1247). – 178 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 26 (1248). – 108 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія та практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 27 (12480). – 524 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 16 (1238). – 104 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 29 (1251). – 124 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 30 (1252).  138 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 31 (1253).  130 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 32 (1254). – 152 с.
Вісник № 33  (1255)  PDF (Size: 4,79 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 33 (1255).. – 134 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 34 (1256). – 80 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 35 (1257). – 91 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 36 (1258). – 91 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 37 (1259). – 90 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 38 (1260).  – 100 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Динамiка i мiцнiсть машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 39 (1261). – 106 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Динамiка i мiцнiсть машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 409 (1262). – 88 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія:  Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 41 (1262). – 108 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 42 (1263). – 95 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 43 (1264). – 87 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 44 (1265). – 170 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 45 (1266). – 125 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 46 (1267). – 181 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Радiофiзика й iоносфера. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 47 (1268). – 68 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 48 (1269). – 110 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 49 (1270).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Iнформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 50 (1271). – 161 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 51 (1272).  – 73 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 52 (1273).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Новi рiшення у сучасних технологiях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 53 (1274).  – 190 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Менеджмент і фінанси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 54 (1275).

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 55 (1276).  – 89 с.

Українська