Вісники НТУ "ХПІ" за 2017 рік

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 1 (1223). – 148 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 2 (1224). – 108 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 3 (1225). – 110 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 12 (1229). – 242 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 15 (1237). – 110 с.
Вісник № 16  (1238) PDF (Size: 5,7 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 16 (1238). – 154 с.
Вісник № 22  (1244) PDF (Size: 24,9 МБ) "Гідравлічні машини та гідроагрегати"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2017. – № 16 (1238). – 89 с.
Невизначено