«Технологiї в машинобудуванні» ISSN 2079-004Х

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
№ 24 № 40 № 53 № 42 № 4 № 5 № 17 № 19 № 1
№ 25         № 40 № 33 № 26 № 34   № 2
№ 40                    
№ 41                    
№ 49                    
№ 53                    
№ 54                    

Проблематика: В збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок в галузі технології машинобудування металоріжучого обладнання, оснащення, засобів автоматизації.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Тимофієв Ю.В., д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Клочко О.О. д.т.н.
Відповідальний секретар: Басова Є.В. к.т.н.

Члени редколегії: Добротворський С.С., д.т.н., проф.; Мовшович О.Я., д.т.н., проф.; Сизий Ю.А., д.т.н., проф.; Хицан В.Д., д.т.н., проф.; Пермяков О.А., д.т.н., проф.; Шелковой О.Н., д.т.н., проф; Мельніченко О.А. д.т.н., проф.; Сталінський Д.В. д.т.н.;Степанов М.С. д.т.н., проф.; Фадєєв В.А. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. ТМС.

Тел.: +38 (057)707-66-25  E-mail: klochko21@rambler.ru

Українська