Лідер. Еліта. Суспільство

Щоквартальний науково-практичний журнал.
Головний редактор – д. пед. н., член-кореспондент НАПН України, професор Романовський О. Г.
Заступники головного редактора – д. пед. н., професор Спірін О. М., д. держ. упр., доцент Мороз В. М., д. техн. н., академік АНВО України, професор Сухонос М. К.
Відповідальний секретар – к. пед. н., доцент Квасник О. В.

Телефон: (057)70-04-025; Телефакс: (057)70-76-371;
E-mail:romanovskiy_a_khpi@ukr.net

Офіційний сайт журналу

Номери/випуски:

2017 №1
2018 №1
2019 №1 2019 №2
2020 №1