«Гідравлічні машини та гідроагрегати»

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022
№ 1  № 1
№ 2
Проблематика:
1. Гідравлічні машини:
- дослідження в галузі лопатевих машин;
- дослідження в галузі систем регулювання гідротурбін.
2. Гідропневмоавтоматика та гідропневмоприводи:
- структурний синтез та аналіз схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів;
- динамічний синтез та аналіз гідропневмоприводів.
3. Гідравлічні машини нафтогазового обладнання:
- дослідження робочих процесів у лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів;
- дослідження робочих процесів в об’ємних гідромашинах нафтогазових промислів.
 

Рік заснування: 2014

Відповідальний редактор: Черкашенко М.В. д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Крупа Є.С., к.т.н., доц.

Члени редколегії: Бойко А.В., д.т.н., проф.; Веремеєнко І.С., д.т.н., проф.; Гнесін В.І., д.т.н., проф; Єфімов О.В., д.т.н., проф.; Лур’є З.Я., д.т.н., проф.; Мацевитий Ю.М., д.т.н., академік НАНУ, дійсний чл. АН України; Русанов А.В., д.т.н.; Потетенко О.в., к.т.н., проф.; Савельєв К.В., засл. діяч промисловості України; Степанов М.С., д.т.н., проф.; Тарасенко М.О., к.т.н., проф.; Шубенко О.Л., д.т.н., чл.-кор НАНУ.

Адреса редколегії: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2,  Харків 61002, Україна,
каф. “Гідравлічні машини”

Тел./факс: +38 (057) 707-66-46; 707-63-49 E-mailgmntukhpi@gmail.com

Українська