«Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» ISSN 2409-9295

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
№ 38 № 5 № 11 № 1 № 5 № 3

Проблематика: у збірнику розглядаються питання проектування, створення, дослідження та експлуатації електричних машин, трансформаторів, електричних апаратів та інших електромеханічних пристроїв, а також процеси перетворення енергії в них.

Рік заснування: 2013

Відповідальний редактор: Мілих В.І., зав. каф., д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Шайда В.П., к.т.н., доц.
Відповідальний секретар: Юр'єва О.Ю, к.т.н., доц.
Технічний редактор: Маслєнніков А.М., к.т.н., доц.

Члени редколегії: Болюх В.Ф., д.т.н., проф., (НТУ «ХПІ», м. Харків);
Загірняк М.В., д.т.н., проф., (КНУ ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук);
Клименко Б.В., д.т.н., проф., (НТУ «ХПІ», м. Харків);
Мазуренко Л.І., д.т.н., проф., (ІЕД НАНУ, м. Київ);
Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф., (НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", м. Київ);
Плюгін В.Є., д.т.н., проф., (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків);
Яровенко В.О., д.т.н., проф., (ОНМУ, м. Одеса);
Mario Stamann, Dr.Ing., (Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, м. Магдебург, Німеччина);
Palis Stefan, Prof.Dr.Ing., (Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, м. Магдебург, Німеччина).

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна
каф. “Електричні машини”
Тел.: +38 (057) 707-65-14 
 E-mail: mvikpi@kpi.kharkov.ua Мілих В.І.
Українська