«Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» ISSN 2409-9295

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
№ 38 № 5 № 11 № 1 № 5

Проблематика: у збірнику розглядаються питання проектування, створення, дослідження та експлуатації електричних машин, трансформаторів, електричних апаратів та інших електромеханічних пристроїв, а також процеси перетворення енергії в них.

Рік заснування: 2013

Відповідальний редактор: Мілих В.І., зав. каф., д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Павленко Т.П., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Шайда В.П., к.т.н., доц.
Технічний редактор: Меслєнніков А.М., к.т.н., асистент.

Члени редколегії: Данько В.Г., д.т.н., проф. (НТУ «ХПІ», м. Харків); Заблодський М.М., д.т.н., проф. (ДонДТУ, м. Лисичанськ); Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (НТУ «ХПІ», м. Харків); Клименко Б.В., д.т.н., проф. (НТУ «ХПІ», м. Харків); Кравченко В.І., д.т.н., проф. (НДПКІ «Молнія», м. Харків); Олейніков О.М., д.т.н., проф. (СевНТУ, м. Севастополь); Петрушин В.С., д.т.н., проф. (ОНПУ, м. Одеса); Сарапулов Ф.М., д.т.н., проф. (УрФУ, РФ, м. Екатерінбург); Сокол Є.І., д.т.н., проф., член-кор. НАН України (НТУ «ХПІ», м. Харків); Сотніков В.В., д.т.н., проф. (ЮЗГУ, РФ, м. Курськ); Сучков Г.М., д.т.н., проф. (НТУ «ХПІ», м. Харків); Ткачук В.І., д.т.н., проф.; (НУ “ЛП”, м. Львів); Шавьолкін О.О., д.т.н., проф. (ХНУМГ, м. Харків; Шведчикова І.О., д.т.н., проф. (СНУ ім. В.Даля, м. Сєверодонецьк); Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (НТУУ «КПІ», м. Київ)

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна
каф. “Електричні машини”
Тел.: +38 (057) 707-68-44 моб. 097-573-44-25 E-mail: khpavlenko@yandex.ru Павленко Т.П.
Тел.: +38 (057) 707-65-14
      E-mail: mvikpi@kpi.kharkov.ua Мілих В.І.
Українська