«Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» ISSN 2078-774x

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
№ 2 № 5 № 7 №12 № 1 №15 №8 №8 №11 № 3 № 1 №1(5)
№ 3 № 6 № 8 №13 №11 №16 №9 №9 №12 № 1 № 2  
      №14 №12 №17 №10 №10 №13 № 2    
        №13     №11        
Засновники: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"  
Рік заснування: 2001
Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 23777-13617Р від 14.02.2019 р.
Реєстрація у ДАК України: Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.
Галузь знань: 05 - Технічні науки
Спеціальність: 
  • 113 - Прикладна математика
  • 122 - Комп’ютерні науки
  • 132 - Матеріалознавство
  • 133 - Галузеве машинобудування
  • 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 142 - Енергетичне машинобудування
  • 143 - Атомна енергетика
  • 144 - Теплоенергетика
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Головний редактор: Єфімов Олександр В’ячеславович (д-р техн. наук, проф.)

Відповідальний секретар: Литвиненко О. О. (канд. техн. наук, доц.)

Редколегія: Водка О. О. (канд. техн. наук, доц.), Жандковски Р. (д-р техн. наук (Польща)), Каверцев В. Л. (канд. техн. наук, доц.), Колодяжна Л. В. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.), Ліграні Ф. (канд. техн. наук (США)), Маташ Р. (канд. техн. наук, проф. (Чехія)), Михайлова І. О. (канд. техн. наук), Мних А. С. (д-р техн. наук, доц.), Ник Н. (д-р техн. наук, проф. (Велика Британія)), Островерхов М. Я. (д-р техн. наук, проф.), Пилипенко М. М. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.), Ромашов Ю. В. (д-р техн. наук, доц.), Сербін С. І. (д-р техн. наук, проф.), Туз В. О. (д-р техн. наук, проф.), Усатий О. П. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.), Чередніченко О. К. (канд. техн. наук, доц.), Черноусенко О. Ю. (д-р техн. наук, проф.), Шубенко О. Л. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.)

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Турбінобудування».

Тел.: 38(057)-707-61-30, 707-63-11; +38(098)-579-05-64  

E-mail: naumenkos@outlook.com,   Svitlana.Naumenko@khpi.edu.ua

Українська