«Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування» ISSN 2078-774x

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
№ 2 № 5 № 7 № 12 № 1 № 15 № 8 № 8 № 11 № 3
№ 3 № 6 № 8 № 13 № 11 № 16 № 9 № 9 № 12  
      № 14 № 12 № 17 № 10 №10 № 13  
        № 13     № 11    
Проблематика:
- висвітлюються питання економічності і надійності тепло – і гідроенергетичного устаткування;
-   проблеми енергозберігаючих технологій при генерації розподілу й транспорту енергії;

-  задачі аеро – і гідромеханіки в енергетичних машинах, а також екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Бойко А.В., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Юдін Ю.О. к.т.н., проф.

Члени редколегії: Братута Е.Г. д.т.н., проф.; Гнесін В.І. д.т.н., проф.; Ершов С.В. д.т.н., проф.; Ефімов О.В. д.т.н., проф.; Кошельник В.М. д.т.н., проф.; Левченко Б.О. д.т.н., проф., Лур’е З.Я. д.т.н., проф.; Мацевитий Ю.М. д.т.н., проф.; Тарасенко М.О. к.т.н., проф.; Ганжа А.М. д.т.н., проф.; Черкашенко М.В. д.т.н., проф., Шубенко О.Л. д.т.н., чл.-кор. НАН України, Халатов А.А. д.т.н., академік НАН України, Русанов А.В. д.т.н., с.н.с.; Тарасов О.І. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Турбінобудування».

Тел./факс: + 38 (057) 707-61-30, 707-63-11  E-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua

Українська