«Автоматика та приладобудування» ISSN 2079-083x

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
№ 31 № 23 № 20 № 11 № 37 № 8 № 15 № 29 № 15
№ 56   № 23 № 57     № 67    
№ 57                
Проблематика: 
Журнал має наступні напрямки:
- розробка та дослідження автоматизованих систем управління;
- розробка засобів автоматизації;
- дослідження та ідентифікація об’єктів автоматизації;
- розробка нових первинних вимірювальних перетворювачів методів вимірювання;

- оцінка метрологічних характеристик вимірювальної техніки.

Рік заснування: 1974

Відповідальний редактор: Качанов П.О., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Борисенко А.М. д.т.н., проф.

Члени редколегії: Боев В.М. д.т.н., проф.; Гапонов А.І. к.т.н., проф.; Дербуновіч Л.В. д.т.н., проф.;  Раскін д.т.н., проф.; Кондрашов С.І. д.т.н., проф.; Сучков Г.М. д.т.н., проф.; Гунбін М.В., к.т.н., доц.; Корсунов М.І. д.т.н., проф.; Сперанський Д.В. д.т.н., проф.; П.Ф. Щапов д.т.н., проф.; О.Л. Резинкін д.т.н., с.н.с.; І.Ф. Домнін д.т.н., проф.; С.М. Порошин д.т.н., проф.; Івашко А.В. к.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Теоретичних основ електротехніки».

Тел.: + 38 (057) 707-69-61  E-mail: elenasosina09@gmail.com

Українська