«Автомобiле- та тракторобудування» ISSN 2078-6840

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021
№ 1 № 56 № 60 № 29 № 8 № 8 № 13 № 49 - № 1 № 1
№ 33 - № 64 № 30 № 9 № 9       № 2  
        № 10 № 10          

Проблематика: висвітлюються питання щодо конструювання, експериментальному дослідженню, математичному моделюванню автомобілів та тракторів їх вузлів, агрегатів, систем. Крім того, подаються розробки з питань експлуатації, довговічності, ремонту та вдосконалення їх конструкції.

Рік заснування: 2002

Відповідальний редактор: Самородов В.Б., д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактор: Бондаренко А.І. к.т.н., доц.
Відповідальний секретар: Селевич С.Г. к.т.н., доц.

Члени редколегії: Александров Є.Є. д.т.н., проф.; Волков О.В. д.т.н., проф.; Кальченко Б.І. д.т.н., проф.; Лебедев А.Т. д.т.н., проф.; Писарев В.П. д.т.н., проф.; Подригало М.А. д.т.н., проф.; Пойда А.М. д.т.н., проф.; Сахно В.П. д.т.н., проф.; Солтус А.П. д.т.н., проф.; Волонцевич Д.О. д.т.н., проф.; Григоров О.В. д.т.н., проф.;  Омельяненко В.І. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Автомобіле- та тракторобудування».

Тел.: + 38 (057) 707-64-64 E-mail: shubaserg@mail.ru

Українська