«Машинознавство та САПР» ISSN 2079-0775

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
№ 19 № 22 № 22 № 1 № 29 № 31 № 39 № 12 № 7 № 7 №1
  № 51   № 23         №25 №1  
                  №2  
                     

Проблематика: кінематика, динаміка, напружено-деформований стан елементів сучасних машин, а також методи, моделі та системи їх автоматизованого проектування.

Рік заснування: 2005

Відповідальний редактор: Ткачук М.А., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Ткачук Г.В., к.т.н., с.н.с.

Члени редколегії: Александров Є.Є., д.т.н., проф.;  Грабовський А.В., к.т.н., доц.; Жолткевич Г.М., д.т.н., проф.; Зарубіна А.О., к.т.н., проф.; Львов Г.І., д.т.н., проф.; Чепурний А.Д., д.т.н., проф.;Малащенко В.О. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. ТММ і САПР

Тел.: +38 (057) 707-69-02  E-mail: tma@tmm-sapr.org

Українська